user_mobilelogo
HEAD izrael

Seznam článků

 

  

 

  

 

  

CAESAERA

14.11. 2013, cestopis část II.

 

Proč jet do Caesaery

Caesarea byla ve starověku jedním z nejdůležitějších přístavů na Blízkém Východě. Postavil ji v roce 22 př.n.l. Herodes Veliký v římském stylu a pojmenoval ji po císaři Augustu Caesarovi. Po smrti Heroda Velikého zde sídlili římští místodržící, mezi nimi i Pilát Pontský. Vlivem zemětřesení a válek velkolepá krása Caesareje postupem času uvadala. V roce 1101 n.l. ji dobyli Křižáci a našli zde zelený kalich, který považovali za Svatý grál (nádobu, ze které pil Ježíš Kristus při poslední večeři). Z křižáckých dob je zde postavena křižácká pevnost. Podobně jako v případě Masady, nakonec Caesareu zavál písek a antické město bylo znovu objeveno až po druhé světové válce.

 

Jak jet do Caesaery

Do Casarey jsme jeli z Tel Avivu vypůjčeným autem (50km, 45min).

 

Tip na ubytování

Vraceli jsme zpátky do našeho hotelu v Tel Avivu.

 

Co jsem v Caesaeře zažil

Nejdříve jsme navštívili římský akvadukt, který postavili Římané ve 2. století n.l. Akvaduktem zásobovali město pitnou vodou ze 17 km vzdálených hor.

izrael 15

Římský akvadukt

Přejeli jsme autem na parkoviště před jižní vstup a vstoupili jsme do archeologického parku (36 NIS). Koukli jsme na zrenovovaný amfiteátr, kde zrovna skřehotala školní třída Palestinek. Od amfiteátru jsme došli ke zříceninám paláce na skalnatém útesu a dále k obrovskému hipodromu. Ten byl původně tak velký, že umožňoval sledovat vozatajské závody až deseti tisícům diváků. Nad hipdoromem se nacházejí pozůstatky lázní.

izrael 20

Hérodovský hipodrom

Postupně jsme došli k severní části parku do křižáckého města. A když se odtud člověk podíval zpátky směrem k amfiteátru, uviděl na horizontu antického města kilometrové komíny elektrárny.

izrael 16

Římský amfiteátr

Před bosenskou mešitou se fotila svatba, ale nevěsta byla škaredá.

Navštívili jsme i budovu s nápisem Caesarea Experinece a shlédli krátký film o historii Caesareje. Tady jsem pochopil, jak byla původní Caesarea nádherná.

 

facebook

Instagram 2

 

youtube